Regulamin

ZASADY UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 

  • Aby umieścić informacje (ogłoszenie, wydarzenie, publikacje)  w serwisie www.winobranie.pl należy się zarejestrować lub jeżeli jesteś zarejestrowany, musisz się zalogować
  • Wypełnij formularz wpisując treść ogłoszenia, oraz dane umożliwiające kontakt
  • Do każdego ogłoszenia można dołączyć dwa zdjęcia
  • Umieszczenie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie po akceptacji naszego Regulaminu.
  • Ogłoszenie zostanie dodane do serwisu po zaakceptowaniu przez moderatora strony.
  • W przypadku awarii systemu lub serwera , serwis www.wionobranie.pl zobowiązuje się do przedłużenia czasu emisji ogłoszenia

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU  www.winobranie.pl

1.Serwis www.winobranie.pl jest platformą, na której Użytkownicy mogą umieszczać informacje dotyczące imprez i wydarzeń kulturalnych w Zielonej Górze i okolicy oraz dodawać ogłoszenia, umieszczać dane o swojej firmie jak również publikować artykuły związane z naszym miastem i regionem.

2.Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub prawna

3. Treści ogłoszenia powinny być zgodne z prawem polskim i w żaden sposób go nie naruszać.

4.Pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone publikacje ponosi dodające je Użytkownik

5. W przypadku wykrycia nieprawidłowości serwis www.winobranie.pl zastrzega sobie prawo do skasowania ogłoszenia bez podania przyczyn.

6.Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis www.winobranie.pl na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

7. www.winobranie.pl nie jest pośrednikiem ani stroną w transakcjach, które mogą być zawierane w następstwie skorzystania z bazy ogłoszeń serwisu.

8.  www.winobranie.pl nie ponosi odpowiedzialności za oferowane produkty i usługi, ich jakość oraz zgodność opisu ze stanem faktycznym.

9. www.winobranie .pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podawanych przez użytkowników (imię, nazwisko, adres, konto e-mail, numer telefonu).

10. Treść ogłoszenia oraz załączone ilustracje nie mogą zawierać wyrazów uznawanych za wulgarne, nie może być obsceniczna, być wykorzystywana do zniesławienia osoby lub grupy osób oraz nie może reklamować innych stron i serwisów internetowych bez wiedzy i zgody właściciela serwisu www.winobranie.pl

11. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisów, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisów.