Wielki powrót czyli nowe przygody Marka Wagarka

ZOK Hydro(za)gadka zaprasza dzieci na spektakl o złych skutkach wagarowania. Aktorzy przekazują przy pomocy muzyki, słowa, gestu, częstych zmian kostiumu i jego elementów, historię chłopca, ucznia IV klasy – który...napotkał bardzo wiele kłopotów. Co ciekawe, dzieci biorą czynny udział w przygodach bohatera.Cena: 10 zł(koszt biletu)