Piknik Militarny

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie zaprasza wszystkich na Piknik Militarny z okazji Święta Wojska Polskiego. Wśród głównych atrakcji znajdą się:

- pokazy sprawności kawalerii,
- żywe dioramy grup historycznych,
- prezentacje ubioru historycznego,
- przewozy opancerzonym transporterem,
- pokazy wyposażenia wojskowego-,
- loteria fantowa.

Bilety:
dzieci i młodzież do 18 r. ż. - bezpłatnie,
pozostali: 6 zł/osoba.