Jak rekreacyjnie biegać/ maszerować wykorzystując do tego funkcje zarządzania?

Filia nr 4 WiMBP zaprasza na spotkanie z dr. Dariuszem Stankiewiczem, który pracuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, poświęconych głównie problematyce: zarządzania różnorodnością, kultury organizacyjnej i zarządzania jakością.