Miejsce wydarzenia
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza


Adres:
Ul. ul. Długa 27
Świdnica