Kalendarium

Otwarcie wystawy "Ikona - oblicze wiary"

Kolekcja sztuki ikonowej znajdująca się w zielonogórskim muzeum obejmuje blisko 250 obiektów powstałych od końca XVIII wieku do początków XX stulecia. Są to dzieła malowane na podobraziu drewnianym, płótnie oraz wykonane innymi technikami, w tym odlewu, jak krzyże raspatijne i plakiety wotywne. Szczególne miejsce zajmują przedstawienia Chrystusa z najpopularniejszymi wizerunkami Pantokratora czyli Wszechwładcy. Na...