Informacje o lokalizacji
Biuro Wystaw Artystycznych

Biuro Wystaw Artystycznych to miejska galeria sztuki współczesnej. Powstało w 1965r. z inicjatywy artystów zrzeszonych w zielonogórskim Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków.

Adres: Niepodległości / 19, Zielona Góra
Kraj: Polska
Telefon: 068 325 37 26