Muzea

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu

Pierwsze międzyrzeckie muzeum powstało w okresie międzywojennym. Idea utworzenia w mieście placówki muzealnej pojawiła się w 1922r. Początkowo wystawa była ograniczona do sali obrad rady miejskiej w ratuszu. Do 1935r. w mieście mimo prób powołania stałego muzeum powiatowego (Kreismuseum) nie udało się utworzyć takiej placówki. Gromadzono natomiast zbiory, odbywały się także czasowe wystawy krajoznawcze. Za...
Autor publikacji: brak podpisu

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Muzeum Ziemi Wschowskiej utworzono 1 kwietnia 1968r. Na siedzibę Muzeum przeznaczono zabytkową kamieniczkę przy placu Zamkowym. Muzeum gromadzi pamiątki związane z regionem w zakresie: archeologii, etnografii, historii i historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów królewskiego miasta Wschowy. Posiada również własne zbiory biblioteczne. Muzeum zgromadziło bogaty zbiór wyrobów cynowych, pochodz...
Autor publikacji: brak podpisu

Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu

Muzeum powstało w 1971r. na terenach obozów jenieckich, w celu upamiętnienia wszystkich jeńców przebywających w różnych okresach historii w żagańskich obozach. Historia obozów w Żaganiu (Sagan) jest niezwykle bogata, a jej początek sięga 1813 roku i dotyczy Napoleona Bonaparte i jego niewoli pruskiej. W czasie I wojny światowej 1914-1918 władze niemieckie utworzyły w zachodniej części m...
Autor publikacji: brak podpisu

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzowskie muzeum funkcjonuje od 8 września 1945r. i jest najstarszym muzeum w województwie lubuskim. Od początku swego istnienia gromadzi, chroni, zapewnia trwałość istnienia, opracowuje i udostępnia społeczności Gorzowa i województwa powierzone dziedzictwo kulturowe: dzieła sztuki oraz nabytki kultury materialnej- muzealia archeologiczne i etnograficzne. Należy zaznaczyć, iż w skład Muzeum...
Autor publikacji: brak podpisu

Muzeum Parowozów w Wolsztynie

Powstała w 1907r. Parowozownia Wolsztyn jest obecnie jedynym w Europie czynnym skansenem parowozów. Znajduje się tu około 30 parowozów z 13 różnych serii. Są tutaj parowozy tak unikalnej serii jak Ok 1 czy Ok 22, niemieckie lokomotywy wojenne i piękne polskie konstrukcje powojenne, jak Ol 49 czy malutka Tkt48. Dumą tutejszej parowozowni jest jednak piękna Helena, polski parowóz Pm36- 2 z 1936r. Co roku w...
Autor publikacji: brak podpisu

Muzeum Miejskie w Nowej Soli

Muzeum w Nowej Soli zorganizowano siłami społecznymi. Od lutego 1946 roku organizowano równolegle muzeum i bibliotekę miejską. Działacze społeczni pomagający w pracach zrzeszyli się jesienią tego roku w Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, które w 1958 roku otrzymało osobowość prawną. Aż do jego rozwiązania w 1992r. prezesem TPM był Józef Pukajło- dziennikarz i prawnik, zaangażowany zawsze w niezliczone miejski...
Autor publikacji: brak podpisu

Muzeum Bociana Białego w Kłopocie

Inicjatorem utworzenia i zarządzającym Muzeum Bociana Białego w Kłopocie jest Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Zielonej Górze. Muzeum powstało w starej szkole, w centrum wsi. Oficjalne otwarcie nastąpiło w 2003r. Jest tu prowadzona edukacja dzieci i młodzieży dotycząca bociana białego i przyrody doliny Odry. W ramach Muzeum prowadzone są projekty poświęcone ochronie żerowisk bociana białego, bez...
Autor publikacji: brak podpisu

Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szybie

Muzeum zostało utworzone przez Wojciecha Jachimowicza w 1997 roku we dworze w Szybie. Stała ekspozycja mieści się w jednej z sal dworu. Kolekcja składa się z ponad 3 tys. eksponatów związanych z muzyką (elementy organów kościelnych, instrumenty z różnych krajów świata). Przedmioty pochodzą z terenów Europy, USA i Azji z okresu od XVII wieku do współczesności. W sali muzealnej znajdują się trzy fortepiany, w tym Danie...
Autor publikacji: brak podpisu

Lubuskie Muzeum Wojskowe

Lubuskie Muzeum Wojskowe położone 12 km od Zielonej Góry, otwarte w 1985r. jest jedyną historyczno- wojskową placówką muzealną na terenie Środkowego Nadodrza i jedną z największych w Polsce. Na przestrzeni 30 lat działalności zgromadzono ponad 5000 eksponatów, tj.: samolotów i śmigłowców wojskowych (druga kolekcja w kraju po krakowskim Muzeum Lotnictwa) ciężkiego sprzętu wojskowego (druga kolekcja w kraju po Muzeu...
Autor publikacji: brak podpisu

Muzeum Etnograficzne w Ochli

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli wpisało się w krajobraz kulturowy województwa zielonogórskiego jako placówka prezentująca i popularyzująca kulturę ludową tego terenu. Jako samodzielna placówka Muzeum Etnograficzne istnieje od 1982 roku. Jednakże początki muzealnictwa etnograficznego o zasięgu wojewódzkim sięgają końca lat pięćdziesiątych. Wraz z zatrudnieniem w Muzeum Okręgowym w Zielonej Górze etnografa...
Autor publikacji: brak podpisu