Przyroda

Gryżyński Park Krajobrazowy

Park powstał w kwietniu 1996r. w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych polodowcowej rynny Gryżyńskiego Potoku (zwanego również Gryżynką). Zajmuje powierzchnię 2755 ha, a jego otulina - 20412,5 ha. 86,6% powierzchni Parku zajmują lasy, 6.6% - wody powierzchniowe, a 2,6% - użytki zielone i nieużytki bagienne. Na terenie GPK położone są dwie miejscowości- Gryżyna i Grabin. Park należy d...
Autor publikacji: brak podpisu

Bory Dolnośląskie

Należą do największych, zwartych kompleksów leśnych w Europie Środkowej, ich powierzchnia wynosi ok. 165 tys. ha. Obszary leśne znajdują się w granicach siedmiu powiatów: bolesławieckiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, zgorzeleckiego w województwie dolnośląskim oraz żagańskiego i żarskiego w województwie lubuskim. Cały ten obszar jest częścią makroregionu Niziny Śląsko- Łużyckiej, położoną m...
Autor publikacji: brak podpisu

Park Narodowy „Ujście Warty”

Park Narodowy „Ujście Warty”powstał w 2001r. i zajmuje powierzchnię 8074 ha. Położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko- Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. Płaskie, rozległe obszary Parku znajdują się w obrębie terasy niskiej rzeki Warty. Przepływająca przez środek Parku Warta stanowi naturalną granicę między dwoma obszarami: Polderem Północnym or...
Autor publikacji: brak podpisu

Drawieński Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy leży w środkowo- zachodniej Polsce na pograniczu województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Park jest częścią kompleksu leśnego Puszczy Drawskiej, rozciągniętego na rozległej równinie sandrowej, zwanej Równiną Drawską. Obejmuje obszar od wypływu Drawy z jeziora Dubie (Adamowo) na północy i ciągnie się do Starego Osieczna na południu. Park został utworzony w 1990r....
Autor publikacji: brak podpisu

ZOO Safari w Świerkocinie

Świerkocin położony jest w gminie Witnica w malowniczej okolicy nieopodal Parku Narodowego Ujście Warty. ZOO Safari powstało 27 lipca 1996 r. Początkowo zajmowało obszar 8 ha i liczyło ok. 70 zwierząt. Obecnie ZOO zajmuje ponad 20 ha powierzchni, na której przebywa ok. 600 zwierząt. Na obiekcie nieustannie pojawiają się nowe zwierzęta. Są reprezentowane przez 43 gatunki, w tym: 7 gatunków ptaków, 1 g...
Autor publikacji: brak podpisu

Kraina pięciuset jezior

Niekwestionowanym walorem województwa lubuskiego jest jego przyroda. Region wyróżnia się wysokim poziomem zalesienia oraz słynie z wielości akwenów wodnych. Pojezierze Lubuskie, Lubuskie Mazury czy Kraina Pięciuset Jezior to określenia, które jednoznacznie wskazują na charakter terenu. Jeziora wykorzystywane są gospodarczo, rekreacyjnie lub pozostają niezagospodarowane co urozmaica naturalny krajobraz. W...
Autor publikacji: brak podpisu

Gubińskie Mokradła. Pierwszy prywatno- państwowy rezerwat przyrody

Na początku marca 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie utworzył rezerwat przyrody „Gubińskie Mokradła”. Obszar położony w granicach administracyjnych Gubina zajmuje powierzchnię 99,8019 i chroni populacje ptaków wodnych i błotnych oraz ich siedliska. Teren Gubińskich Mokradeł już od początku lat 90. ubiegłego wieku był obiektem zainteresowania przyrodników, którzy kilkakrotnie ...
Autor publikacji: brak podpisu

Park Mużakowski w Łęknicy

Leży w Dolinie Nysy Łużyckiej po obu jej stronach. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 ha, której większa część znajduje się po stronie polskiej (ok. 800 ha). Rok 1815, kiedy książę Hermann Ludwik von Puckler ogłosił mieszkańcom Muskau zamiar założenia parku, można uznać za datę jego powstania. Książę zainspirowany angielskimi parkami, które oglądał w czasie podróży do Anglii w 1811r. poświęcił cały swój majątek na stworzen...
Autor publikacji: brak podpisu