Przyroda

Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy

Łagowsko- Sulęciński Park Krajobrazowy, do niedawna noszący nazwę Łagowskiego Parku Krajobrazowego, wraz z otuliną został utworzony w kwietniu 1985r. Park leży na terenie gmin Łagów i Sulęcin w województwie Lubuskim. W jego granicach znajduje się miejscowość Łagów, a na terenie otuliny: Jemiołów, Łagówek, Poźrzadło, Gronów, Stok i Osiedle Górnicze Sieniawa. W skład Parku wchodzą: grunty leśne: ponad 65% pow...
Autor publikacji: brak podpisu

Barlinecko- Gorzowski Park Krajobrazowy

Park utworzono w 1991r., jego powierzchnia wynosi 24 tys. ha, wraz z otuliną stanowi ponad 55 tys. ha lasów, jezior i łąk charakteryzujących się ogromną różnorodnością siedlisk oraz bogactwem form życia. Park założono na terenie 5 gmin: Barlinek, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Kłodawa i Strzelce Krajeńskie. Położony jest w makroregionie Pojezierza Zachodniopomorskiego i Południowopomorskiego, na ob...
Autor publikacji: brak podpisu

Rezerwat przyrody Nietoperek

Rezerwat przyrody Nietoperek i Nietoperek II pod względem administracyjnym leży na terenie powiatów międzyrzeckiego i świebodzińskiego, na terenie gmin Międzyrzecz i Lubrza. Nietoperek został utworzony 11 sierpnia 1980r. i zajmuje obszar 2,5 ha. Posiada on rangę europejską i jest objęty tzw. „Porozumieniem o ochronie nietoperzy w Europie” (EUROBATS). Obejmuje część podziemnych fortyfikacji MRU....
Autor publikacji: brak podpisu

Ciekawe obiekty geoturystyczne w Lubuskiem

Kopalnia węgla brunatnego w Sieniawie Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego usytuowana jest w strefie peryferyjnej mioceńskiego basenu węglowego w miejscowości Sieniawa. Na tym terenie plejstoceńskie lodowce zostawiły po sobie zaburzenia glacitektoniczne oraz osady wszystkich trzech zlodowaceń. Dla morfologii tego obszaru najbardziej znaczącym był stadiał poznański zlodowacenia północnopolskiego, ja...
Autor publikacji: brak podpisu

Geopark Łuk Mużakowa

Geoparki to obszary zawierające pojedyncze lub mozaikowo rozłożone obiekty o wybitnych walorach geologicznych, wartościowe dla geoturystyki i edukacji, które zostały udokumentowane w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji i oceny. Na terenie województwa lubuskiego znajduje się jeden z niewielu krajowych geoparków. Jest to Łuk Mużakowa. Łuk Mużakowa jest najlepiej zbadaną na świecie spiętrzoną moreną c...
Autor publikacji: brak podpisu

Sosna Ośmiornica (okolice Brodów)

„Ośmiornica” to około 150-letnia sosna zwyczajna. Jest bardzo nietypowym pomnikiem przyrody. Rośnie przy głównej drodze z Brodów do Tuplic, koło miejscowości Proszów, 3 km od Brodów. Pochodzenie niezwykłej formy drzewa nie jest pewne. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zrośnięcie kilku drzew w jeden zwarty pień do około 2 m, a powyżej faliste rozgałęzienie tworu jako osiem potężnych...
Autor publikacji: brak podpisu