Młyny, wiatraki, wieże

Wieża Bismarcka w Wilkanowie

Inicjatorem budowy tej wieży na Górce Wilkanowskiej, najwyższym wzniesieniu okolicy- wówczas północnych rejonów Dolnego Śląska (Kosowa Góra- 221m n.p.m.) był Związek Rzemiosła i Ogrodnictwa . Projektantem tej 20 metrowej budowli został miejski inspektor budowlany z Zielonej Góry- Albert Severin. Wykonastwo powierzono mistrzowi murarskiemu Carlowi Muehlowi. Kamień węgielny położono 1 kwietnia 1902 r. Do budowy wież...
Autor publikacji: brak podpisu