Inne

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego. Pierwsza z uczelni - Politechnika Zielonogórska - powstała w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska, kształcąca na poziomie inżynierskim (zawodowym). Od 1973 r. kierunki istniejących studiów (budownictwo, elektrotechnika, mechanika) prowadzone były na poziomie ...
Autor publikacji: brak podpisu

Plac Słowiański

Położony na niewielkim wzniesieniu poza murami obronnymi powyżej dawnej Bramy Nowej.W latach 80-tych XVI wieku funkcjonowały tam cmentarz p.w. Świętej Trójcy oraz kościół nazywany powszechnie „polskim”, służący później także jako kaplica cmentarna. W 1809 r. cmentarz zlikwidowano a kościół rozebrano. W ich miejsce powstał plac targowy zwany Nowym Rynkiem. W drugiej połowie XIX wieku postawiono ...
Autor publikacji: Woźny Arseniusz

Wieża Braniborska

W latach 1859-1860 staraniem Stowarzyszenia Miłośników Rozwoju i Upiększania Miasta wzniesiono wieżę widokową, zwaną potocznie rondlem z maczugą [Kuelenrondel], a dziś wieżą Braniborską. Stanęła na najwyższym punkcie wzniesień otaczających miasto, któremu w wyniku konkursu nadano nazwę „Wzgórze Zielonogórskie”. Wkrótce otwarto tam restaurację i winiarnię, które serwowały zielonogórskie specjały. W latach 1887 – ...
Autor publikacji: Woźny Arseniusz

Plac Bohaterów

Powstał w 1894 roku jako Kaiser Wilhelm Platz, z ustawionym na środku trzymetrowym pomnikiem niemieckiego cesarza Wilhelma I. Pomnik, podobnie jak organy i dzwony kościelne, zarekwirowano na cele wojenne w 1917 roku. Po wojnie puste miejsce uzupełniono pomnikiem Hindenburga. W 1945 roku odsłonięto na Placu pomnik wdzięczności żołnierzom radzieckim. Od 1947 roku Plac służył również jako cmentarz, na kt...
Autor publikacji: Woźny Arseniusz