Muzeum Miejskie w Nowej Soli

Muzeum w Nowej Soli zorganizowano siłami społecznymi. Od lutego 1946 roku organizowano równolegle muzeum i bibliotekę miejską. Działacze społeczni pomagający w pracach zrzeszyli się jesienią tego roku w Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, które w 1958 roku otrzymało osobowość prawną. Aż do jego rozwiązania w 1992r. prezesem TPM był Józef Pukajło- dziennikarz i prawnik, zaangażowany zawsze w niezliczone miejskie akcje społeczne.

Zbiory dla nowosolskiego muzeum gromadzono z dużym zapałem i ze wszystkich dostępnych źródeł: z dawnych muzeów w Nowej Soli, Bytomiu Odrzańskim, Kożuchowie, penetracji terenu powiatów kożuchowskiego, głogowskiego, żarskiego, żagańskiego i lubskiego, przekazów z Urzędu Likwidacyjnego, a także bardzo licznych wówczas darów od osób prywatnych i przekazów różnych instytucji.

Pierwszą po wojnie wystawę udostępniło zwiedzającym 3 maja 1947r., w poprzedniej jeszcze siedzibie, przy ówczesnej ul. Roosevelta (obecnie W. Witosa). W październiku 1948r. Muzeum otrzymało po remoncie adaptacyjnym budynek na rogu ul. Świerczewskiego i Hanki Rawickiej (dziś Muzealnej i Gimnazjalnej), pozostający jego siedzibą do chwili obecnej.

Formalne upaństwowienie muzeum nastąpiło w grudniu 1949r., kiedy to na mocy uchwały Rady Państwa Ministerstwo Kultury i Sztuki przejęło istniejące placówki muzealne „pod swój zarząd i użytkowanie, wraz z całą posesją”, a muzeum nowosolskie podporządkowano administracyjnie władzom powiatu. Charakter placówki powiatowej utrzymał się do 1975r. , kiedy w wyniku kolejnej reformy administracyjnej zlikwidowano powiaty, a muzeum znalazło się w strukturze miejskich placówek kultury.

Siedziba muzeum
Połowa narożnej działki, położonej u zbiegu ulicy Muzealnej i Gimnazjalnej zabudowana jest trzema wolnostojącymi budynkami, ustawionymi w podkowę wokół wewnętrznego dziedzińca. Druga połowa działki to teren dawnego użytkowego ogrodu. Dziś całością posesji administruje Muzeum Miejskie. W gmachu głównym połączono funkcje administracyjne, wystawiennicze i magazynowe. W jednym z pawilonów bocznych, zaadaptowanym na funkcje wystawiennicze w połowie lat 60. XX w. umieszczono wystawę przyrodniczą.

Gmach główny, zbudowany został przez właściciela nowosolskiej fabryki nici Aleksandra Gruschwitza dla syna Alfreda. Dokumentacja architektoniczna datowana jest na rok 1883, a w 1884 uzupełniona o projekt budowy dwóch pawilonów od strony ogrodu. Pomimo upływu lat, zarówno elewacje, jak wnętrza uległy niewielkim zmianom. Najlepiej zachowały się pomieszczenia na parterze z bogatymi stiukami na sufitach i malowanym plafonem w holu, przedstawiającym kobietę z wrzecionem, co w oczywisty sposób nawiązuje do profesji pierwszego właściciela willi. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

Działy:
  • naukowo- oświatowy
  • historyczny
  • artystyczny
  • przyrodniczy

Muzeum czynne:
wtorek- sobota: godz. 9.00.- 16.00.
niedziela i święta: godz. 11.00.- 15.00.

Ceny biletów na ekspozycje stałe: normalny: 4 zł ulgowy: 3 zł

W niedziele na ekspozycje stałe- wstęp wolny

Kasa zamykana jest na 30 minut przed zamknięciem muzeum

źródło: muzeum-nowasol.pl
brak podpisu