Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu

Pierwsze międzyrzeckie muzeum powstało w okresie międzywojennym. Idea utworzenia w mieście placówki muzealnej pojawiła się w 1922r. Początkowo wystawa była ograniczona do sali obrad rady miejskiej w ratuszu. Do 1935r. w mieście mimo prób powołania stałego muzeum powiatowego (Kreismuseum) nie udało się utworzyć takiej placówki. Gromadzono natomiast zbiory, odbywały się także czasowe wystawy krajoznawcze. Zabytkowe obiekty, którymi opiekował się początkowo nauczyciel miejscowej szkoły średniej Oschinski, a później Paul Krüger były przechowywane od 1934r. w domu Fundacji Knispel i dawnej siedzibie Rosyjskiej Kampanii Sukienniczej. Dopiero w 1935r. utworzono stałą placówkę muzealną (Meseritzer Heimatmuseum).

Po II wojnie światowej muzeum w Międzyrzeczu powstało w 1946r. W kilku pomieszczeniach ówczesnego domu kultury 18 marca tegoż roku, otwarto pierwszą wystawę, na którą złożyły się zabytki z zakresu sztuki, historii i kultury ludowej zebrane w okolicach Międzyrzecza. Od 1949r. Muzeum ma swoją siedzibę w zabytkowych budynkach dawnego dworu starostwa i oficyny dworskiej z pocz. XVIII w. Po adaptacyjnym remoncie (24 lipca 1965r.), została otwarta wystawa „Tysiąc lat Międzyrzecza” przedstawiająca przeszłość miasta i regionu od czasów najdawniejszych do współczesności. Obejmuje ona zabytki z dziedziny archeologii, historii, sztuki, rzemiosła artystycznego i kultury ludowej. Inicjatorem i wieloletnim kustoszem Muzeum (lata 1946-1985) był artysta plastyk Alf Kowalski.

Obecnie w skład kompleksu muzealno-parkowego wchodzą:
 • zamek z XIV-XVI w. (jedyny piastowski zamek na terenie województwa lubuskiego)
 • siedziba dawnego starostwa (budynek pochodzi z początków XVIII w. obecnie mieści się w nim ekspozycja muzealna, w jego sąsiedztwie znajdują się dwa niewielkie ogrody w stylu francuskim)
 • oficyna dworska z I połowy XVIII w.
 • dom bramny (odtworzony, wzorowany na pierwotnym z XVIII w.)
 • budynek Karczmy Dworskiej z połowy XVIII w.

Zbiory Muzeum

Kolekcja portretu trumiennego
Zasadniczym elementem ekspozycji stałej jest największa w Polsce kolekcja portretu trumiennego licząca w sumie 38 wizerunków, 18 tablic inskrypcyjnych oraz 160 tablic herbowych. Zgromadzony zespół konterfektów oraz elementów towarzyszących (tablice inskrypcyjne i herbowe) jest jednym z najważniejszych tego typu w Polsce. Międzyrzeckie portrety trumienne zasadniczo związane z obszarem działania Muzeum (pograniczny teren zachodniej Wielkopolski), w przeciwieństwie do innych tego typu kolekcji, charakteryzują się sepulkralną, na dawnych terenach przygranicznych, nabrało charakteru wielokulturowego. W efekcie międzyrzeckie zbiory ukazują stałe przenikanie i asymilację kulturową, która miała miejsce na zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej do początków XIX w.

Sztuka
Obok portretów trumiennych Muzeum posiada kolekcję malarstwa portretowego o charakterze reprezentacyjnym. Obiekty te pochodzą głównie z XVII- XIX w. Są to przede wszystkim portrety okolicznej szlachty, międzyrzeckich starostów, także malarstwo sepulklarne i reprezentacyjne międzyrzeckiego mieszczaństwa. Na wystawie znajdziemy również portrety królów Polski, w tym dzieło Marcello Bacciarellego przedstawiające postać Stanisława Augusta Poniatowskiego. Uzupełnieniem tej części wystawy są eksponaty ukazujące lokalną rzeźbę sakralną, obiekty numizmatyczne, liczne eksponaty sfragistyczne, wyroby konwisarskie, ludwisarskie, stolarskie (w tym liczne przykłady zabytkowych mebli), ceramika, militaria z epoki, medalierstwo, księgi i dokumenty (w tym liczne przywileje dla miasta).

Etnografia
Ważną częścią ekspozycji muzealnej jest wystawa ukazująca lokalne obyczaje i kulturę ludową ludności zamieszkującej obszar zachodniej Wielkopolski w okresie do poł. XX w., w tym również ludności napływowej. Wystawa ta, obejmująca takie dziedziny codziennej działalności ludzkiej jak uprawę, hodowlę, rybołówstwo, pszczelarstwo, plecionkarstwo, rzemiosła wiejskie, obróbkę lnu, pozostaje istotnym elementem obrazującym lokalne obyczaje. Szczególny element wystawy etnograficznej stanowi prezentowana kolekcja strojów ludowych, instrumentów oraz model izby mieszkalnej z końca XIX w. w skali 1:1.

Godziny otwarcia:
 • 9.00.-16.00.: wtorek- sobota
 • 10.00.- 16.00.: w niedziele i święta
 • poniedziałki- zamknięte
Pół godziny przed zamknięciem kasa nie sprzedaje biletów wstępu.

Ceny biletów muzeum:
 • 5 zł (normalny)/ 4 zł (ulgowy)
 • bilet łączony: 6 zł
 • zamek: 3 zł
brak podpisu
Pochodzenie: www.muzeum-miedzyrzecz.pl