Muzeum Parowozów w Wolsztynie

Powstała w 1907r. Parowozownia Wolsztyn jest obecnie jedynym w Europie czynnym skansenem parowozów. Znajduje się tu około 30 parowozów z 13 różnych serii. Są tutaj parowozy tak unikalnej serii jak Ok 1 czy Ok 22, niemieckie lokomotywy wojenne i piękne polskie konstrukcje powojenne, jak Ol 49 czy malutka Tkt48. Dumą tutejszej parowozowni jest jednak piękna Helena, polski parowóz Pm36- 2 z 1936r. Co roku w maju organizuje się Paradę Parowozów.

Idea powstania muzeum i gromadzenia zbiorów powstała ok. 1990r. gdy zaczęto zamykać dla obsługi ruchu pasażerskiego okoliczne linie kolejowe w kierunku Sulechowa i Nowej Soli. Wówczas z likwidowanych pomieszczeń stacyjnych zwożono do Wolsztyna drezynami wyposażenie tych obiektów. Aby nie trafiło ono na złom postanowiono zebrać je w parowozowni. Tu też zaczęły trafiać pierwsze eksponaty, które postanowiono zebrać w jednym pomieszczeniu aby je udostępnić coraz liczniej odwiedzającym parowozownię gościom i miłośnikom kolei. Przy pomocy władz ówczesnej Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Poznaniu przystosowano na ten cel pomieszczenia znajdujące się po drugiej stronie torów i parowozowni w dawnym budynku kolejowej straży pożarnej. Na ten cel wykorzystano pieniądze i wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Parowozowni oraz uruchamianych pociągów „retro”. Zaadaptowano wówczas całą górną kondygnację tego budynku (budynek ten istnieje do dziś i mieści się w nim obecnie stacja kontroli pojazdów), gdzie wyeksponowano skromne jeszcze wtedy zbiory i makietę kolejową w skali TT. Później z uwagi na zmniejszającą się ilość pracowników postanowiono zagospodarować wolną powierzchnię szatni i umywalni w budynku obecnej noclegowni.

Zbiory eksponowano najpierw w dość chaotyczny sposób, później usystematyzowano- pokazując praktycznie cały przekrój historii kolei w tym regionie. Można tu zobaczyć eksponaty służby ruchowo- handlowej (wyposażenie biura zawiadowcy i kasy biletowej), służby trakcji (wyposażenia parowozowni, elementy wyposażenia parowozów, dokumenty, stemple biur parowozowni), urządzenia łączności (łącznice, telefony), służby drogowej (urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego- wyposażenia przejazdów kolejowych, nastawni, układów szyn, lamp, wskaźników, itp.). Dużo eksponatów zostało pozyskanych ze zbiorów prywatnych oraz darowizn emerytowanych pracowników kolejowych.

Najciekawsze eksponaty:
  • oryginalny zachowany plan rozbudowy parowozowni- hali postojowej z 4 stanowiskowej na 8 stanowiskową- zatwierdzony w 1909r. Przez Królewską Pruską Dyrekcję Kolei Państwowej
  • oryginalna pocztówka francuska z 1937r. wydana z okazji wystawy światowej przedstawiająca nagrodzony Grand Prix polski parowóz Pm36- 1
  • szybkościomierze stosowane na parowozach- różnych producentów i typów budowy
  • zbiór torowych latarni sygnałowych
  • zbiór pruskich dokumentów kolejowych jak telegramy służbowe, dokumentacje biur wagonowych, wykazy wagonów datowane od 1887 roku.

W jednym z pomieszczeń wystawy znajduje się diorama przedstawiająca fragment stacji Wolsztyn długości ok. 2,70 m- obejmujący parowozownię i przyległy układ torów. Makietę wykonano w skali HO (1:87) tzn, każdy element w naturze pomniejszono 87 razy na makiecie. Do wykonania dioramy użyto wiele najlepszych komponentów modelarskich i wiele naturalnych jak np. naturalny węgiel, przesiany piasek, żużel z popielnika parowozu. Zieleń wykonano z odpowiednio spreparowanych traw i krzewów naturalnych- zebranych na łące lub w lesie. Sam obiekt- wówczas hali 4 stanowiskowej- wykonano z tworzywa i metalu, posiada on odwzorowane w skali oryginalne wyposażenie- podświetlane piece grzewcze, palenisko kowalskie, kanały naprawcze i wyposażenie warsztatu. Z równym pietyzmem wykonano miniaturkę znajdującej się w parowozowni charakterystycznej wieży wodnej patentu Otto Lintze (odwzorowano z metalu też wiatromierz na szczycie dachu z wytłoczoną datą budowy obiektu- 1907 oraz działający wodowskaz). Układ torowy umożliwia poruszanie się modeli po terenie stacji, rozjazdy są ruchome, z obrotowymi, podświetlanymi latarniami zwrotnicowymi. Diorama odzwierciedla stan w jakim parowozownia była ok. 1920r., a więc po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Układ torowy oraz wygląd niektórych urządzeń i budynków różni się od tego jaki zobaczymy obecnie. Na makiecie jest też odwzorowana obrotnica pruskiej ujednoliconej konstrukcji o średnicy 16 m z 1901r., podczas gdy obecnie zobaczymy tu obrotnicę o średnicy 20 m a odwzorowana na makiecie hala parowozowni ma tylko 4 stanowiska a nie jak obecnie- 8. Nie ma również budynku noclegowni, który postawiono dopiero w 1956r. Jako ciekawostkę warto dodać, że aby odwzorować w tej skali całą stację w Wolsztynie potrzeba by ok. 14 m. Diorama ulega stałej rozbudowie i ulepszaniu- obecnie trwa rozbudowa torów, które umożliwią przejazd i prezentację składów modeli wzdłuż całej ściany muzeum. Zainstalowano też system prezentacji multimedialnej, który prezentuje poszczególne obiekty na makiecie- podświetlając je w synchronizacji z filmem i udźwiękowioną wielokanałowo prezentacją.

Na makiecie „pracują” 3 parowozy oraz wagony towarowe i osobowe z epoki międzywojennej. Należy dodać, że makieta była prezentowana na wielu wystawach.

Zwiedzanie parowozowni możliwe jest codziennie od 8.00. do 15.00. Izba muzealna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00.- 15.00.

Cennik usług i pamiątek
Bilet wstępu (zwiedzanie obiektów Skansenu)- 2,00 zł

Fotografowanie i filmowanie kamerą amatorską za 1 dzień- 10, 00 zł

Opłata za oprowadzenie zorganizowanych grup z przewodnikiem- 35, 00 zł

Przejazd w kabinie maszynisty parowozu- 150, 00 zł

Nocleg w parowozowni (jedna osoba na dobę)- 45,00 zł


brak podpisu
Pochodzenie: www.parowozowniawolsztyn.pl