Pszczewski Park Krajobrazowy

Pszczewski Park jest parkiem średniej wielkości, który wraz z otuliną zajmuje ponad 45 tys. ha. Park o powierzchni 12 220 ha tworzą dwa samodzielne kompleksy. Pierwszy obejmuje obszar jezior rynnowych od Trzciela na południu do Lubikowa i Rokitna na północy oraz odcinek rzeki Obry od Trzciela do wsi Policko, drugi o wielkości 1970 ha rozciąga się nad rzeką Kamionką od wsi Lewice do wsi Kamionna.

Park położony jest we wschodniej części województwa lubuskiego i w zachodniej części województwa wielkopolskiego, w środku trójkąta między Gorzowem, Zieloną Górą i Poznaniem, w pięknej krainie północnej części mezoregionu Bruzdy Zbąszyńskiej i zachodniej części Pojezierza Poznańskiego. Obszar Parku tworzą najbardziej wartościowe tereny 6 gmin: Pszczew, Przytoczna, Trzciel, Miedzichowo, Międzychód i Międzyrzecz.

Ponad 60% powierzchni parku pokrywają lasy. Tymczasem jeszcze w połowie ubiegłego wieku obszar zajmowanych obecnie przez park był w przewadze użytkowany rolniczo. Pamiątką po tamtych czasach są liczne głowiaste wierzby teraz rosnące wśród śródleśnych duktów, a kiedyś na skrajach pól i na miedzach. Las na tym terenie spełnia ważną rolę ochronną dla ekosystemów jeziornych i torfowiskowych.

Faunę Pszczewskiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje nie do końca poznane bogactwo. Na wyróżnienie zasługuje ornitofauna, wśród której udokumentowano 208 gatunków w tym lęgowych 140. W tej dużej grupie aż 171 gatunków to ptaki chronione. Lista ssaków obejmuje obecnie 54 gatunki, a wśród nich 29 wyróżnia się ochroną prawną. Pośród nich niezwykle ciekawy jest inwentarz nietoperzy obejmujący 12 gatunków. Bogactwo wód decyduje o bogatej ichtiofaunie. Na liście ryb znajduje się 29 gatunków.

Dominującym elementem hydrografii są tutaj liczne rynny Zbąszyńskiej oraz dwie rzeki: Obra i Kamionka oraz ich doliny. Na tym obszarze łącznie znajduje się 31 jezior o powierzchni 10 ha i wiele mniejszych. Liczne są oczka wodne, źródliska i torfowiska. Największym jest Jeziioro Lubikowskie (pow. 314, 6 ha). Jego maksymalna głębokość wynosi 35 m a przeźroczystość wody sięga 6 m. Najlepsze jakościowo wody posiadają jeziora Rokitno, Lubikowskie, Chłop, Szarcz.

Turystyka
Teren Parku jest często odwiedzany przez turystów. Na terenach gmin istnieje sieć ośrodków wypoczynkowych, punktów informacji oraz szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych. Ośrodki wypoczynkowe znajdziemy przede wszystkim nad jeziorami Chłop, Szarcz i Lubikowskim. Możliwość noclegu oferuje także Budynek Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie.

Szlaki piesze:
  • Czerwony: Kamionka- Mnichy- Lewice (15,7 km)
  • Niebieski: Hotel Gorzycko- jez. Brzeskie- jez. Białe- Pszczew- Trzciel- Lutol Mokry (44,4 km)
  • Żółty: Kamionna- Mnichy- Łowyń- Dormowo- Królewska Góra- Nowe Gorzycko- jez. Brzeskie- Wierzbno (28 km)
  • Zielony: Lubikowo- jez. Czarne- Stołuń- Kuligowo- Żółwin- Bobowicko (14,4 km)
  • Czarny: Gorzycko- Królewska Góra- Gorzyń (12,5 km)
Szlaki rowerowe:
  • Trasa czerwona: z Pszczewa do Policka, dalej drogą leśną do Żółwina i Kuligowa, drogą leśną do Kalska i Rokitna, stąd drogą polną do Lubikowa, dalej drogą leśną między jeziorami: Czarne, Białe, Stołuńskie, do Stołunia, a następnie przez Szarcz do Pszczewa. Trasę można rozpocząć w Żółwinie, Rokitnie lub w Lubikowie (55 km).
  • Trasa czarna: z Pszczewa drogą leśno-polną po wschodniej stronie jez. Chłop, przez Silną Nową, drogą leśną między jeziorami Trzy Tonie, Silna Duża, Wędromierz, Głębokie, do leśniczówki Królewiec, a następnie przez Starą Jabłonkę do Trzciela, skąd szosą do Rybojad, a dalej w kierunku Borowego Młyna. Przed Borowym Młynem, drogą leśną wzdłuż rzeki Obry do skrzyżowania dróg leśnych, następnie w prawo drogą leśną nad jez. Przydroże do szosy, skąd w prawo powrót do Pszczewa. Trasę można rozpocząć w Trzcielu (55 km).
  • Trasa niebieska: z Pszczewa drogą leśną, obok jez. Cegielnianego i Proboszczowskiego, do Silnej, dalej drogą leśną do Łowynia i szosą do Lewic i Krzyżkówka, skąd drogą leśną, przecinając rzekę Kamionkę do Mich, następnie drogą leśną, z lewej strony rzeki Kamionki, do wsi Kamionna. Dalej drogą polną przez Głażewo, Dormowo, Świechocin, do Pszczewa. Trasę można rozpocząć z Lewic lub Kamionnej (60 km).
brak podpisu
Pochodzenie: www.zpkwl.gorzow.pl