Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy

Łagowsko- Sulęciński Park Krajobrazowy, do niedawna noszący nazwę Łagowskiego Parku Krajobrazowego, wraz z otuliną został utworzony w kwietniu 1985r. Park leży na terenie gmin Łagów i Sulęcin w województwie Lubuskim. W jego granicach znajduje się miejscowość Łagów, a na terenie otuliny: Jemiołów, Łagówek, Poźrzadło, Gronów, Stok i Osiedle Górnicze Sieniawa.

W skład Parku wchodzą:
 • grunty leśne: ponad 65% powierzchni
 • jeziora: Trześniowskie, Łagowskie, Buszno, Buszenko, Linie, Bobrze, Czarne i Majątkowe
Park utworzono dla zachowania i ochrony naturalnego krajobrazu polodowcowego, fauny, flory, ich naturalnych siedlisk, a także wartości kulturowych jego terenu.

Na uwagę w rozległych lasach zasługują buczyny, których wiek miejscami dochodzi do 130 lat, choć spotyka się pojedyncze, dużo starsze drzewa. Istotne znaczenie wśród przyrodniczych siedlisk leśnych mają też dąbrowy.

Na terenie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie ok. 530 gatunków roślin naczyniowych, 74 gatunków mszaków, 203 gatunki grzybów wielkoowocnikowych i 77 gatunków porostów.

Turystyka

Szlaki piesze:
 • Żółty: zachodnim brzegiem jez. Trześniowskiego z Łagowa nad stawy i dalej serpentyną wzdłuż rez. Buczyna Łagowska do Rozdroża Bukowego i Wielowsi (10,5 km)
 • Czerwony: wschodnim brzegiem jez. Trześniowskiego z Łagowa nad jez. Buszno (10 km)
 • Czarny: zachodnim brzegiem jez. Łagowskiego z Łagowa na Wzgórza Poźrzadelskie (7 km)
 • Zielony: z Łagowa przez rynnę Czarnej Wody do Żelechowa i z Łagowa nad jez. Czarnym do Sieniawy (10 km)
 • Niebieski: znad jez. Buszno na wzgórze Bukowiec (2,5 km)
 • Czarny: znad jez. Buszno na wzgórze Gorajec (3 km)
Szlaki rowerowe:
 • Czerwony: z Łagowa nad stawy i nad jez. Buszno (7 km)
 • Żółty: z Łagowa do Rozdroża Bukowego i do Wielowsi oraz z Łagowa przez dolinę Pliszki nad jez. Malcz (22 km)
 • Czarny: z Długoszyna nad Buszno i dalej do Templewa (8 km)
 • Niebieski: znad jez. Buszno i Buszenko na wzgórze Bukowiec (3 km)
Ścieżki spacerowo- edukacyjne:
 • Sokola Góra w Łagowie- Zamek Joannitów, park, rezerwat nad jez. Trześniowskim (2,5 km)
 • Pawski Ług- z Łagowa nad jez. Łagowskie, do rezerwatu Pawski Ług i do Łagowa (3,5 km)
 • Jezioro Łagowskie- z Łagowa wokół jeziora (7 km)
 • Buczyny Łagowskie- z Łagowa zachodnim brzegiem jez. Trześniowskiego do rezerwatu przyrody „Buczyna Łagowska” i do Łagowa (13 km)
Cała północna część Łagowsko- Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w strefie ochronnej poligonu wojskowego. Poruszanie się jest tu ograniczone i odbywa się na zasadach ustalonych przez Komendanta Jednostki w Wędrzynie.
brak podpisu
Pochodzenie: www.zpkwl.gorzow.pl