Barlinecko- Gorzowski Park Krajobrazowy

Park utworzono w 1991r., jego powierzchnia wynosi 24 tys. ha, wraz z otuliną stanowi ponad 55 tys. ha lasów, jezior i łąk charakteryzujących się ogromną różnorodnością siedlisk oraz bogactwem form życia.

Park założono na terenie 5 gmin: Barlinek, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Kłodawa i Strzelce Krajeńskie. Położony jest w makroregionie Pojezierza Zachodniopomorskiego i Południowopomorskiego, na obszarze dwóch mezoregionów.

Flora i fauna Parku mają charakter typowy dla krajobrazu leśno- jeziornego. Do najbardziej reprezentatywnych typów ekosystemów należą: mezotroficzne jeziora ramienicowe, kotłowe torfowiska mszarne i jeziorka dystroficzne- suchary oraz lasy bukowe reprezentujące żyzne buczyny pomorskie i buczyny kwaśne. Leśno-jeziorna kompozycja krajobrazu decyduje o charakterze przyrody Parku oraz o jego niepowtarzalnym pięknie i atrakcyjności krajoznawczej. Do tej pory opisano występowanie 639 gatunków roślin kwiatowych i paprotników oraz 138 gatunków porostów, a także liczne gatunki grzybów. Stwierdzono występowanie 142 gatunków ptaków, w tym 105 gniazdujących.

Lasy, jeziora, świeże i czyste powietrze oraz zabytkowe elementy dziedzictwa kulturowego to najważniejsze atuty Parku. Sprzyjają one rozwojowi turystyki pieszej, rowerowej, wodnej oraz wędkowaniu i zbieraniu darów natury. Dlatego też zostały wytyczone szlaki ułatwiające uprawianie tego typu turystyki, jak również ścieżki dydaktyczno- rekreacyjne. Osoby uprawiające sporty wodne mogą skorzystać z usług ośrodków sportowo- rekreacyjnych, np. nad jeziorami: Barlineckie, Karskie Wielkie, Nierzym, Lubie, Duże Wełmino, które oferują wypożyczenie kajaków, łodzi, rowerów wodnych i żaglówek. Znajdują się tutaj również liczne ośrodki tworzące bazę noclegowo- restauracyjną. Świetnie przygotowane do przyjęcia gości są hotele, pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe, m.in. w Barlinku, Krzynce, Parzeńsku, Zdroisku, Lipach, Przyłęsku. Ofertę uzupełniają kwatery agroturystyczne i pola namiotowe znajdujące się np. w Buszowie, Dankowie, Rybakowie, Oknie, Okuniach czy Kinicach.

Trasy turystyczne

Piesze szlaki turystyczne:
 • Czerwony: Gorzów Wlkp.- Wojcieszyce- jezioro Ostrowite- Santoczno- Rezerwat „Rzeka Przyłężek”- Strzelce Krajeńskie (33,2 km)
 • Zielony: Santoczno- Zdroisko- Górki Noteckie (12,3 km)
 • Niebieski: Santok- Lipy- Barlinek- Żydowo- Niepłocko- Równo (55,1 km)
 • Żółty: rynek w Barlinku- źródła rzeki Płoni- Barlinek (6,5 km)
 • Zielony: dookoła jeziora Barlineckiego (10 km)
 • Czerwony: Barlinek- Krzynka- Płonno- Barlinek (10 km)
Trasy rowerowe:
 • Zielony: Gorzów Wlkp.- Kolonia Santocko- Kabatki (stawy)- Rezerwat „Dębina”- Mszaniec- Łośno- Lipy- jezioro Chłop- jezioro Mrowinko Duże- jezioro Mrowinko Małe- Santoczno- Wojcieszyce- Gorzów Wlkp. (54 km)
 • Czerwony: Santoczno- Kłodawa- Mironice- Marzęcin- jez. Marwicko- Ściechów- Lubiszyn (32 km)
 • Niebieski: Santoczno- Zdroisk- Górki Noteckie- Brzezinka- Santok- Gorzów Wlkp. (2,5 km)
 • Czerwony: Danków- Wielisławice- Strzelce Krajeńskie (17 km)
 • Trasa podmiejska: Gorzów Wlkp.- Kłodawa (7 km)
Szlak konny:
 • polsko- niemiecki szlak konny- z parku przyrody „Märkische Schweiz” do Puszczy Noteckiej (ok. 230 km, w Parku ok. 40 km)
Ścieżki dydaktyczne:
 • Wokół jeziora Barlineckiego: ciekawostki- pomnik przyrody „Źródło Boży Dar”, buczyna pomorska, polodowcowy urozmaicony krajobraz (10 km)
 • Szlakiem Dębów: ciekawostki- wiele okazów dębów szypułkowych, skupisko roślin obcego pochodzenia, fazy rozwojowe lasu (10 km)
 • Wokół jeziora Okunie: ciekawostki: dawniej w osadach Okno i Okunie funkcjonowały huty szkła, pomnikowe okazy dębów, wieś Okunie o zabudowie rzędowej po jednej stronie drogi, murawa kserotermiczna, kwaśna buczyna, ols (4 km)
 • Do jezior Lubieszewko i Suche: ciekawostki- różnowiekowa kwaśna buczyna, punkt widokowy na wzniesieniu pomiędzy jeziorami, widok podwodnych łąk ramienicowych (3 km)
 • Wokół jeziora Sulemińskiego: krótka, wygodna ścieżka, głośne koncerty ptaków leśnych (2 km)
 • Ścieżka kondycyjna: przy jeziorze Dankowskie Wielgie (ok. 1 km)
 • Szlakiem kuny leśnej: wokół jeziora Lubie (ok. 8 km)
 • Odwiedzamy 200-letnie drzewa: w okolicy Leśnej Stacji Dydaktycznej (ok. 4 km)
 • Poznajemy życie na torfowisku: w okolicy Leśnej Stacji Dydaktycznej (2 km)
 • Do rezerwatu Wilanów: od leśniczówki w Przysłęku, przez dolinę rzeki Przyłężek, do polodowcowej rynny erozyjnej, z rez. Wilanów, przez miejscowość Wilanów, wśród różnych typów lasów z powrotem do leśniczówki (14 km)
 • Na tropie leśnych tajemnic: w okolice jez. Przyłęg: od leśniczówki w Przyłęsku, doliną rzeki Przyłężek do jez. Przyłęg, dalej lasem do torfowiska i polodowcową rynną erozyjną do leśniczówki (7 km)
brak podpisu
Pochodzenie: www.zpkwl.gorzow.pl