Pałac w Białkowie

Białków to wieś położona w powiecie słubickim a dokładniej w gminie Cybinka. Miejscowość leży przy drodze lokalnej Cybinka- Rąpice. We wsi, prócz kościoła w stylu neoromańskim z 1840r. znajduje się ciekawy pałac oraz zabudowania folwarczne z XIX w., na które warto zwrócić uwagę.

Pałac razem z ogrodem zajmują parcelę w północnej części wsi. Od frontu posiadłość jest ogrodzona ogrodzeniem z główną bramą wjazdową, umieszczoną pomiędzy dwoma masywnymi filarami, zwieńczonymi kulami. Do dworu, zlokalizowanego w centrum ogrodu, wiedzie aleja dojazdowa.

Klasycystyczny dwór został wzniesiony z fundacji Friedricha Bogislava von Tauenstein, ówczesnego właściciela dóbr we wsi Białków. Przedsięwzięcie związane z budową i wystrojem wnętrza, realizował mistrz murarski Johann Carl Scholtz z Liebthal. Pierwsza faza budowy przypada mniej więcej na 1781r. Budynek ten, według opisu z epoki „był na 110 stóp długi, 45 stóp szeroki oraz 24 stopy wysoki”.

W latach 40. XIX w. dokonano jego rozbudowy o wieloboczny ryzalit od strony tylnej elewacji pięciobocznym ryzalitem i parterową przybudówką o funkcji oranżerii, usytuowaną od strony południowej. Budynek pokrywa czterospadowy dach, kryty dachówką karpiówką układaną w koronkę. Pierwotne narożniki budynku zdobiło pseudoboniowanie. W pierwszej fazie budowy (lata 80. XVIII w.) rozplanowanie wnętrza dworu było dwutraktowe z obszerną, centralnie usytuowaną sienią oraz reprezentacyjną klatką schodową.

Po 1945r. obiekt przeszedł na własność Skarbu Państwa, pełniąc początkowo funkcję magazynu PGR w Cybince. W latach 1967-1972 przeprowadzono modernizację i remont obiektu z adaptacją na szkołę. Tę funkcję pałac pełni do dzisiaj.
brak podpisu
Pochodzenie: www.lwkz.pl