Pałac w Rogach

Okazała rezydencja pałacowa z parkiem oraz folwarkiem jest zlokalizowana w pobliżu wsi Rogi, w leśnym kompleksie. Pałac zajmuje południowo-wschodni kraniec założenia folwarcznego. Od południa i wschodu jest otoczony parkiem krajobrazowym, który założono równocześnie z budową pałacu, wykorzystując zróżnicowane gatunkowo zarzewie pobliskiego lasu. Od strony kolonii w Rogach prowadzi aleja dojazdowa obsadzona starodrzewem dębowym.

Przedwojenna, niemiecka nazwa miejscowości Rogi (Sophienwalde) wywodzi się od trzeciego imienia żony Adolfa Friedricha III von Waldow- założyciela nowszej, lubniewickiej linii rodu von Waldow- Elżbiety Doroty Zofii z domu von Bismarck. Dzieje powstania oraz dziedziczenia majątku w Rogach są związane z jednym z najstarszych i najznamienitszych rodów Nowej Marchii- von Waldow. Prócz licznych posiadłości, w rękach tego rodu znajdował się założony w 1773r. folwark Rogi.

W XIX w. w miejscowości nie było odrębnego dworu. Fakt budowy pałacu wiąże się z przeniesieniem majątku ze Stobna (nieistniejącej już osady i majątku między Rudnicą i Kołczynem) do Rogów. W 1906r. majątek odziedziczył Adolf Friedrich August von Waldow, który rozpoczął budowę pałacu w latach 1906- 1913 lub 1908- 1910. W tym samym czasie wznoszono drugą siedzibę rodu, zwaną dziś Nowym Zamkiem, w oddalonych o 7 km Lubniewicach. Bliskie sąsiedztwo oraz podobieństwo architektoniczne tych dwóch rezydencji, pozwalają przypuszczać, że są one dziełami tych samych architektów. Pałac w Rogach był wybudowany dla chorej umysłowo córki. Może o tym świadczyć umieszczona na fasadzie sentencja: Non dormit qui me custodit (Nie śpi ten, kto mnie strzeże).

Wzniesiony w początkach XX w. pałac ma charakter XIX-wiecznej romantycznej rezydencji, nawiązującej stylowo i ukształtowaniem bryły do architektury zamkowej. Pierwotnie mógł on pełnić rolę letniej rezydencji mieszkalnej lub zameczku myśliwskiego. Budynek frontową elewacją jest zwrócony ku dziedzińcowi wjazdowemu i stylowemu parterowi ogrodowemu, zaś elewacją ogrodową w stronę jeziora. Jest to dwukondygnacyjna budowla wzniesiona z cegły, z mieszkalnym poddaszem. Dominującym elementem architektonicznym jest wieża, umieszczona w południowo-wschodnim narożniku pałacu, kryta wysokim dachem namiotowym. Urozmaicona ryzalitami i wieżyczkami bryła budowli posiada cechy stylu późnoromantycznego z elementami neoromańskimi i neorenesansowymi.

Oryginalny wystrój wnętrz zachował się w pomieszczeniach parteru i większości sal piętra- są to głównie boazerie i sztukaterie stropów. Pomieszczenia reprezentacyjne (dawna sala balowa, dawny salon ogrodowy oraz ogromny reprezentacyjny holl) są usytuowane w zachodnim trakcie oraz w części północnej pałacu.

Jeszcze pod koniec lat 20. XX w. pałac należał do Adolfa Friedricha Augusta II. W 1946r. organizowano tutaj kursy dla drwali leśnych, w latach 1947-1952 pełnił funkcję ośrodka wczasowego. W latach 1952-1976 należał do Technikum Leśnego, następnie mieściło się tutaj prewentorium oraz dom pomocy społecznej dla upośledzonych dzieci. Od 1976 roku pałac w Rogach pełni funkcję ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Urzędu Wojewódzkiego i następnie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Po generalnym remoncie w latach 1978-1979, prowadzono tutaj szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Obecnie pałac znajduje się w użyczeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.
brak podpisu
Pochodzenie: www.lwkz.pl