Dom Joannitów w Sulęcinie

Dom Joannitów jest cennym, zabytkowym obiektem zlokalizowanym w południowo-wschodniej części Starego Miasta, po zewnętrznej stronie średniowiecznych murów obronnych. Obiekt stanowi unikalny przykład klasycystycznej rezydencji dworskiej na terenie gminy Sulęcin.

Odrestaurowane wnętrza powstałe na przełomie XVIII i XIX w. stanowią doskonałą oprawę dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych. W Domu Joannitów powołano Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej. Mieszczą się tam sale muzealne, regionalne, ekspozycyjne oraz transgraniczny punkt informacji turystycznej.

Dom Joannitów pełniący funkcję Centrum Współpracy Polsko- Niemieckiej jest jedynym obiektem o takim charakterze w powiecie sulęcińskim, a także jednym z nielicznych w regionie. Centrum stworzono z myślą o nawiązaniu i rozszerzaniu współpracy polsko-niemieckiej na płaszczyźnie kulturalnej, sztuki, turystyki i historii. Dom Joannitów posiada dwie sale muzealne ze stałą ekspozycją (ciągle uzupełnianą) pamiątek związanych z dawnym Sulęcinem i powiatem Wschodniotorzymskim, salę wystawową oraz salę regionalną. Ponadto, znajdziemy tutaj transgraniczny punkt informacji turystycznej, w którym dostępne są dwujęzyczne materiały promocyjne. Na piętrze budynku zlokalizowano salę konferencyjną, salę ślubów oraz biura organizacji pozarządowych wspierających współpracę transgraniczną. Natomiast na poddaszu mieści się przestronna sala spotkań, w której organizowane są wystawy, autorskie wieczory, wykłady, pogadanki i spotkania mieszkańców miast partnerskich.
brak podpisu
Pochodzenie: www.sulecin.pl