Z archeologicznych znalezisk

Województwo lubuskie zajmuje teren, który jest nasycony przeróżnymi archeologicznymi skarbami oraz ciekawostkami. Poniżej zestawienie najważniejszych i najcenniejszych z nich.

Witnica (powiat Gorzów Wlkp.)
Naczynia malowane z cmentarzyska grupy górzyckiej kultury łużyckiej. Ceramika malowana jest stosunkowo rzadko spotykane w grobach obu grup, funkcjonujących w okresie halsztackim na terenie obecnego Lubuskiego. Najczęściej świadczy o imporcie z terenu Wielkopolski i Śląska.

Deszczno
Kultowa figura antropomorficzna z Deszczna. Jedna z dwóch, niemal identycznych znalezionych na początku XX w. w okolicy Gorzowa Wlkp. Obie pochodzą z cmentarzysk grupy górzyckiej kultury łużyckiej i są datowane na okres halsztacki C. Mimo dość niejasnych okoliczności odkrycia, figurki należą do najbardziej rozpoznawalnych zabytków województwa lubuskiego.

Międzyrzecz
Gemma rzymska z portretem cesarza Gordiana III (238-243 r. n.e.) wykonana z karneolu. Znaleziona na międzyrzeckim zamku, podczas badań archeologicznych prowadzonych w 1954r. Rzymska gemma w warstwie datowanej na drugą połowę XIV w., wewnątrz zamku, przy północnym murze obwodowym, jest jedną z najbardziej intrygujących zagadek, związaną z tym zabytkiem.

Jordanowo (gmina Świebodzin)
Ozdoby ciała i stroju z birytualnego cmentarzyska kultury wielbarskiej. Odkrycie stanowisk tej kultury związanej z Gotami, w północnej części naszego województwa zdecydowanie zmienia wiedzę na temat tras wędrówki tego ludu w kierunku Morza Czarnego. Cmentarzysko w Jordanowie było użytkowane około III w. n.e.

W niezwykle bogato wyposażonych grobach szkieletowych odkryto przepiękne ozdoby ze srebra, brązu i szkła. Były wśród nich srebrne i brązowe zausznice, zapinka podkowiasta, liczne kabłączki skroniowe, pierścionki i szklane paciorki.

Na cmentarzysku znaleziono jeszcze srebrne monety i siekańce. Wśród ponad 100 monet zidentyfikowano denary krzyżowe, niemieckie denary biskupie i kolońskie oraz monety Edelreda.

Grzmiąca
Kolia paciorków bursztynowych z grobu ciałopalnego grupy górzyckiej kultury łużyckiej, datowanego na okres halsztacki D (V w. p.n.e.).

Sękowice (gmina Gubin)
Situla brązowa z bogato wyposażonego grobu popielnicowego grupy górzyckiej kultury łużyckiej. Poza situlą, wykonaną z blachy brązowej w grobie znaleziono m.in. żelazny miecz jednosieczny, brązową zapinkę i niezmiernie rzadko uchwytne w materiale archeologicznym drewniane naczynie. Obiekt datowany jest na koniec okresu halsztackiego D. lub Śląska.

Zielona Góra
Złoty sygnet z karneolem, z inicjałami CGR z końca XVIII w., znaleziony w miejskiej fosie.

Ochla
Srebrne talary znalezione przy szkielecie młodej kobiety. W trakcie „archeologicznego śledztwa” ustalono, że kobieta uciekała z objętej epidemią dżumy Zielonej Góry do Ochli, gdzie chronili się ocalali od zarazy mieszkańcy. Zdarzenia miały miejsce w czasie wojny 30-letniej (1618-1648), a znalezione monety mogły stanowić posag zmarłej.

Witaszkowo
Unikatowy zespół złotych przedmiotów pochodzenia scytyjskiego z przełomu VI/V w. p.n.e. Odnaleziono go w 1882r. podczas prac melioracyjnych. Ogółem obejmował on ponad 20 elementów, z których najbardziej spektakularnym było okucie w kształcie ryby. Skarb był ukryty w miejscu o charakterze kultowym, związanym najprawdopodobniej ze składaniem ofiar.

Niedoradz
Średniowieczne miniaturowe naczynia, znalezione w studni zbudowanej z sosnowych desek. Wiek znaleziska ocenia się na XIII w. Naczynia pełniły rolę opakowań na maści, relikwiarzy lub nawilżaczy do palców, używanych w trakcie przędzenia.

Węgliny
Harpun kościany, jednorzędowy. Znaleziony w 1992r. Wiązany ze schyłkopaleolityczną kulturą ahrenburską (10- 9 tys. lat p.n.e.).

Wicina (gmina Jasień)
Lubuskie Pompeje, jedno z najważniejszych polskich odkryć. Okularowata zapinka z brązu pochodzi właśnie z osady obronnej grupy białowickiej kultury łużyckiej w Wicinie. Jedna z kilku tego typu zapinek znalezionych na osadzie. Odkryta w 1996r., w skarbie, w skład którego wchodziły jeszcze ukośne żłobkowane naszyjniki, spiralne bransolety, taśmowate naramienniki i naszyjnik ze szklanych paciorków i brązowych zawieszek.

Mirocin Dolny (gmina Kożuchów)
Skarb brązowy, składający się z grotu włóczni i pięciu siekierek. Prawdopodobnie depozyt wotywny łączony z kulturą łużycką i datowany na V okres epoki brązu.

Różanówka (gmina Siedlisko)
Brązowe bransoletki z cmentarzyska kurhanowego kultury łużyckiej (III okres epoki brązu, około XIII w. p.n.e.). Bransoletki były starannie ułożone na dnie rowu otaczającego nasyp kurhanu i stanowiły najprawdopodobniej swoistego rodzaju ofiarę zakładzinową.

Kożuchów
Złoty dukat króla Węgier i Czech, Macieja I Korwina. Odkrycia dokonano w rowie kloacznym. Moneta została wybita w latach 1465-1470 w miejscowości Nagybanya.

Szprotawa
Skarb monet pochodzących z lat 1660-1750, a ich zdeponowanie miało miejsce w drugiej połowie XVIII w. prawdopodobnie w trakcie wojny siedmioletniej.

Południe regionu
Popielnice twarzowe kultury pomorskiej (VI/V w. p.n.e.) wchodzą w skład kolekcji zabytków archeologicznych odzyskanych przez Powiatową Komendę Policji w Nowej Soli. Ze względu na zbliżony kształt i stylistykę można przypuszczać, że zostały znalezione w jednym grobie, najprawdopodobniej na pograniczu województw lubuskiego i dolnośląskiego, między Odrą a Bobrem.
brak podpisu
Pochodzenie: www.gazetalubuska.pl