Smolarnia w Tuplicach

Przemieszczając się wzdłuż północnego brzegu Dużego Stawu (Wunzen Teich) a następnie dalej, wzdłuż rzeki Widzyny (Wunzen) można dotrzeć do miejsca zwanego niegdyś Pechofen. Nazwa pochodzi od funkcjonującej tu niegdyś smolarni, wzmiankowanej w źródłach pisanych w 1818 i 1840 roku. W tym miejscu metodą suchej destylacji, ze smolnego łuczywa sosnowego wytwarzano smołę, której używano m.in. do uszczelniania beczek, czy jako smar do piast drewnianych, wówczas kół. Co ciekawe, kołodziej- czyli rzemieślnik wytwarzający koła w Wielkich Tuplicach był wymieniany już w 1723r. W związku z tym, można przypuszczać, że smolarnia, w której wytwarzano produkt niezbędny do produkcji kół, mogła istnieć już na początku XVIII w.

Z biegiem czasu smolarnia przestała funkcjonować (brak jej w źródłach z 1867r.), co było związane z rozpowszechnieniem na rynku tańszej smoły, wytwarzanej mniej kosztownymi metodami przemysłowymi.

W miejscu smolarni, najpóźniej w czwartej ćwierci XIX w., wybudowano murowaną leśniczówkę, z niskim piętrem, wzniesionym z tzw. pruskiego muru, przykrytym lekko opadającym dachem dwuspadowym. W pobliżu domu leśniczego wybudowano również kilka budynków gospodarczych.

Pomiędzy leśniczówką a górą Kessel, znajdował się dość rozległy obszar nazwany Tiergarten, być może ogrodzony. Prowadzono tutaj hodowlę dzikich gatunków zwierząt.
brak podpisu
Pochodzenie: www.ziemialubuska.pl