Wiatrak w Witoszynie

Wiatrak typu holenderskiego w Wtoszynie jest unikatem w województwie lubuskim. Zbudowany w 1852r. Postawiony z cegły na planie kolistym, zwężający się ku górze, nakryty dachem kopulastym.

Obecnie wiatrak nie posiada skrzydeł napędzających urządzenia młyńskie, jak również dachu. Niestety, zabytek z dnia na dzień ulega coraz większemu zniszczeniu, więc warto go zobaczyć nim zupełnie zniknie.
brak podpisu
Pochodzenie: www.ziemialubuska.pl