Młyn w Słońsku

Młyn wybudowany około 1900r. znajduje się przy ul. Moniuszki 5. Umiejscowiony jest nad rzeczką Lenką (Ilanką). Większość młyńskich maszyn wybudowała niemiecka firma MIAG Braunschweig, a odsiewacz polska firma w 1956r. W młynie znajduje się ponad stuletnia waga samoczynna z dozownikiem, ważąca z dokładnością mniejszą niż 2%. W młynie dokonuje się przemiału żyta i pszenicy na mąkę. Wytwarza się również śrutę na paszę z jęczmienia i kukurydzy. W młynie zamontowano pierwszą wodną elektrownię w Słońsku, poruszaną turbiną wodną.

Po II wojnie światowej młyn ten obsługiwało wojsko. Następnie kierownikiem został pan Chuderski, po nim kierowniczą funkcję pełnił pan Teofil Budzyński i Aleksander Wawrukiewicz. Od 1955 do 1967r. kierownikiem był pan Leon Szambelan, który zginął tragicznie w sierpniu 1967r. porażony prądem w transformacji. W latach 1967-73 młynem zawiadywał pan Stefan Kadłubowski a od 1973r. do chwili obecnej kierownikiem młyna jest pan Edward Goworko. Dzięki jego fachowości i sumienności młyn, który ma ponad 100 lat, działa bez zarzutu.

Młyn można zwiedzać po uzgodnieniu z panem Goworko . To jedyny budynek w Słońsku, na którym zachowała się dawna nazwa Słońska- Sonnenburg.
brak podpisu
Pochodzenie: www.slonsk.pl