Dolina Trzech Młynów w Bogdańcu

Dolina Trzech Młynów w Bogdańcu jest pierwszym Parkiem Kulturowym w województwie lubuskim. Funkcjonuje on od 2006r. Jego obszar obejmuje część doliny rzeki Bogdanki z trzema historycznymi założeniami młyńskimi powstałymi w XIX w. a także zabudowę willową z końca tegoż stulecia.

Wspomniane nieruchomości są wkomponowane w dolinę między wzgórzami morenowymi, która posiada wyjątkowe wartości kulturowe i przyrodnicze, o których w głównej mierze decyduje przebieg rzeki Bogdanki, jej rozlewiska i zabytkowe założenia młyńskie. Ponadto we wschodniej i północnej części obszaru parku znajdują się obszary leśne o znacznych walorach przyrodniczych, dla których decydujący jest ich naturalny charakter, powiązanie z korytem rzeki oraz jej leśnymi wywietrzyskami.

Na terenie górnego młyna, który powstał w latach 20. XIX w. znajduje się Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej w Bogdańcu, posiadające charakter muzeum skansenologicznego i cieszące się sporym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Natomiast wzdłuż wschodniego skraju doliny przebiega przyrodnicza ścieżka dydaktyczna. Do atrakcji należy organizowane tutaj coroczne święto chleba, posiadające aktualnie charakter ogólnolubuskich dożynek. Rozwój gospodarczy miejscowości był związany z uprawą ziemi i hodowlą zwierząt oraz w mniejszym zakresie z działalnością przemysłową (młynarstwem).
brak podpisu
Pochodzenie: www.lwkz.pl