Dwór w Grabinie

Najstarsza wzmianka o wsi Grabin (niem. Krämersborn) pochodzi z początku XIV w. W XVI w. wieś wraz z okręgiem krośnieńskim została włączona do Marchii Brandenburskiej. W tym czasie miejscowość należała do rodu von Stoessel. Od 1583r. Dobrami grabińskimi władała rodzina von Loeben, a w 1644r. Ród von Schmolckov. Od tych ostatnich majątek nabyła rodzina Żychlińskich, która w drugiej połowie XVIII w. wzniosła tutaj dwór. Na początku XIX w. wprowadzono niewielkie zmiany w wystroju rezydencji. W połowie tego stulecia dwór przeszedł na własność rodziny von Nickel.

Dwór wraz z założeniem parkowym jest usytuowany w centralnej części wsi, na niewielkim wzniesieniu. Założenie parkowe z tarasowymi stawami zajmuje wschodnią część kompleksu. Natomiast po zachodniej stronie ulokowane były niegdyś ogrody warzywne. Na prostopadłej osi do fasady pałacu, jest usytuowany kościół o szkieletowej konstrukcji. Do dworu prowadzi dębowa aleja.

Warto wspomnieć nieco o architekturze tego ciekawego budynku. Dwór jest barokową budowlą o szkieletowej konstrukcji. Został wzniesiony na rzucie prostokąta i stoi na murowanym, ceglanym cokole, sygnalizującym wysokie piwnice, przekryte sklepieniami kolebkowymi. Parterowy z użytkowym poddaszem jest nakryty mansardowym dachem. Wewnątrz zachowały się sufity z plafonami.

Po zakończeniu II wojny światowej, dwór podlegał PGR w Bytnicy. W latach 80. XX wieku, będąc w rękach prywatnych, został poddany remontowi. W rezultacie dalszych prac budowlanych, związanych z adaptacją zabytku na pensjonat, odrestaurowano go, odsłaniając spod tynków szkieletową konstrukcję elewacji.
brak podpisu
Pochodzenie: www.lwkz.pl