Historia zielonogórskiego ZASTALU

Historia ZASTALu ma swoje początki w drugiej połowie XIX w. Wówczas na terenie obecnego zakładu rozpoczęła działalność Fabryka Budowy Urządzeń Mechanicznych z siedzibą w Zgorzelcu, filia w Zielonej Górze.

Specjalnością spółki była budowa maszyn rolniczych, konstrukcji stalowych hal przemysłowych, budynków, kościołów, mostów i dworców kolejowych. W 1886r. rozpoczęto budowę wagonów kolejowych osobowych i towarowych.

Zakład jako pierwszy w Niemczech wyprodukował wagon osobowy typu Pullman, a rozwinięte biuro konstrukcyjne pozwoliło jej również na produkcję innych asortymentów: cystern, wagonów pocztowych, chłodni itp. Wagony te trafiały m.in. do Rosji, Turcji, Włoch, Austrii, Brazylii i wielu innych państw świata.

Zakłady Beuchelta szczyciły się również dokonaniami w dziedzinie budowy mostów. Stąd wywodzą się istniejące do dziś mosty we Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie Wlkp., Frankfurcie, Berlinie czy wielu innych niemieckich miastach.

Fabryka Beuchelta wybudowała w latach 1876-1926 łącznie 94 mosty w biegu Odry oraz 403 na terenie całych Niemiec. Beuchelt & Co. Był również wykonawcą wielu wspaniałych stalowych konstrukcji stalowych dworców kolejowych, m.in. Dworca ZOO w Berlinie, Dworca Wrocław Główny. W tym samym czasie wyprodukowano również ok. 25 000 szt. wagonów. W niechlubnych latach wojen światowych, fabryka zajmowała się działalnością militarną związaną z produkcją pociągów pancernych, elementów dział, pojazdów wojskowych, kadłubów łodzi podwodnych, elementów samolotów i innego uzbrojenia.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej fabrykę Beuchelta przejęło państwo polskie i utworzyło w 1945r. Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego Zastal jako przedsiębiorstwo państwowe. Specjalizowało się ono w produkcji taboru kolejowego, a w szczególności w produkcji wagonów towarowych, konstrukcji stalowych i lokomotyw spalinowych małej mocy. Odbiorcami wyrobów Zastalu, obok Polskich Kolei Państwowych i innych przedsiębiorstw krajowych, byli zagraniczni klienci, w szczególności z dawnego ZSRR i państw RWPG, a także krajów zachodnich.

Źródło: www.zastal.pl
brak podpisu
Pochodzenie: www.zastal.pl