Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego.

Pierwsza z uczelni - Politechnika Zielonogórska - powstała w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska, kształcąca na poziomie inżynierskim (zawodowym). Od 1973 r. kierunki istniejących studiów (budownictwo, elektrotechnika, mechanika) prowadzone były na poziomie magisterskim. W 1996 r. uczelnia została przekształcona w Politechnikę Zielonogórską.

W 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, dwa lata później przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, z czteroletnim cyklem kształcenia (wychowanie muzyczne, pedagogika szkolna, fizyka, matematyka, wychowanie techniczne, filologia polska, filologia rosyjska, historia).

Strukturę dzisiejszego Uniwersytetu Zielonogórskiego tworzy 10 wydziałów:
 • Wydział Artystyczny
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
 • Wydział Fizyki i Astronomii
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych
 • Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet posiada dziś uprawnienia do nadawania stopnia naukowego w zakresie:
Stopnia doktora habilitowanego:
 • elektrotechniki
 • historii
 • matematyki
Stopnia doktora:
 • astronomii
 • budowy i eksploatacji
 • maszyn budownictwa
 • elektrotechniki
 • filozofii
 • fizyki historii
 • informatyki
 • inżynierii środowiska
 • matematyki
 • pedagogiki
brak podpisu
Pochodzenie: http://www.uz.zgora.pl