Plac Słowiański

Położony na niewielkim wzniesieniu poza murami obronnymi powyżej dawnej Bramy Nowej.

W latach 80-tych XVI wieku funkcjonowały tam cmentarz p.w. Świętej Trójcy oraz kościół nazywany powszechnie „polskim”, służący później także jako kaplica cmentarna.

W 1809 r. cmentarz zlikwidowano a kościół rozebrano. W ich miejsce powstał plac targowy zwany Nowym Rynkiem.

W drugiej połowie XIX wieku postawiono nowe obiekty użyteczności publicznej. W 1812 roku szkołę dla dziewcząt, 1828 roku resursę kupiecką z salą widowiskową, restauracją i kręgielnią. W 1846 roku do nowego budynku wprowadzono szkołę realną [w latach 1853 – 1944 gimnazjum, a obecnie obiekt Uniwersytetu Zielonogórskiego], w 1850 roku wybudowano dom opieki, w parę lat później szkołę katolicką zwaną „białą szkołą” [obecnie należy do UZ]. W 1884 roku powstała szkoła ludowa zwana od koloru elewacji „szkołą czerwoną”. Po wojnie mieściła się tam szkoła, krótko dom akademicki, a obecnie jest siedzibą Telekomunikacji Polskiej S.A. Po północnej stronie placu w roku 1857 oddano do użytku gmach Sądu Powiatowego, obecnie Sąd Okręgowy.

Reprezentacyjne obiekty na Placu Słowiańskim wybudowano w większości w stylu neoklasycystycznym. Teren, który porastały nieliczne drzewa był ozdobiony pomnikiem z 1872 roku poświęconym ofiarom wojny prusko – francuskiej.
Woźny Arseniusz
Pochodzenie: http://eagle.um.zielona-gora.pl