Plac Bohaterów

Powstał w 1894 roku jako Kaiser Wilhelm Platz, z ustawionym na środku trzymetrowym pomnikiem niemieckiego cesarza Wilhelma I. Pomnik, podobnie jak organy i dzwony kościelne, zarekwirowano na cele wojenne w 1917 roku. Po wojnie puste miejsce uzupełniono pomnikiem Hindenburga.

W 1945 roku odsłonięto na Placu pomnik wdzięczności żołnierzom radzieckim. Od 1947 roku Plac służył również jako cmentarz, na którym pochowano 209 żołnierzy radzieckich poległych na terenie powiatu zielonogórskiego. W 1953 roku nekropolię zlikwidowano przenosząc ekshumowane zwłoki na cmentarz wojskowy do Gorzowa.
W 1965 r. na miejsce poprzedniego pomnika postawiono nowy, wykonany z piaskowca – obelisk braterstwa broni wg projektu Anny Krzemińskiej. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku pomnik poświęcono bohaterom II wojny światowej.

Obecnie Plac pokryty jest płytami i brukiem oraz funkcjonującą w sezonie letnim fontanną, które całkowicie zatarły ślady wojskowego cmentarza. Wokół Placu jest kilka ciekawych okazów drzew np. ponad 300 letni dąb węgierski.
Woźny Arseniusz
Pochodzenie: http://eagle.um.zielona-gora.pl