Muzeum Ziemi Lubuskiej

Siedziba Muzeum mieści się w budynku wybudowanym w 1889 roku na potrzeby Starostwa Powiatu Zielonogórskiego. Pierwotnie był to eklektyczny budynek dwukondygnacyjny. Po wojnie znajdowała się tam radziecka komendantura wojskowa, a później Powiatowa Rada Narodowa. Od 1959 roku stanowił siedzibę muzeum okręgowego, przemianowanego w latach sześćdziesiątych na Muzeum Ziemi Lubuskiej. Na jego potrzeby budynek podniesiono do wysokości trzeciej kondygnacji.

Pierwsze zielonogórskie muzeum powstało w 1922 roku jako niemieckie Heimatmuseum, [z siedzibą w kościele staroluterańskim] i realizowało modną ówcześnie ideę regionalizmu poprzez dokumentowanie historii „małej ojczyzny”. Zebrane tam eksponaty posłużyły do otwarcia po wojnie polskiego muzeum.

Obecnie w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej można zobaczyć narzędzia oraz naczynia do produkcji i spożywania wina, w jedynym w Polsce Dziale Winiarstwa. W pozostałych czterech działach: Sztuki Współczesnej, Sztuki Dawnej, Historycznym, oraz Gabinecie Numizmatycznym prezentowane jest malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika, tkanina oraz fotografia.
Woźny Arseniusz
Pochodzenie: http://eagle.um.zielona-gora.pl