Budynek Teatru Lubuskiego

Teatr z kompletnie wyposażoną widownią i odpowiednim zapleczem scenicznym wybudowano w 1931 roku. Gmach, o prostej architekturze, charakteryzuje się wysokimi i wąskimi oknami. W okresie powojennym elewacja budynku była zakryta płytami azbestowymi. W efekcie prac remontowych w 2002 roku usunięto płyty oraz przywrócono pierwotny wygląd fasady teatru.

Kryzys gospodarczy lat 30 - tych XX wieku sprawił, że w budynku umieszczono również siedzibę Miejskiej Kasy Oszczędności [pomieszczenia obecnej restauracji Nieboska Komedia]. W sali odbywały się posiedzenia rady miejskiej, wykłady i projekcje filmowe. Na scenie występowały amatorskie zespoły kolejarzy oraz włókniarzy. Brak stałego zespołu teatralnego sprawił, że gościły tu teatry z Bolesławca, Wrocławia, Zgorzelca i Berlina.

Środki na utrzymanie budynku czerpano między innymi dzięki dotacjom z kasy miejskiej oraz z wpływów z sali kinowej.

Po 1945 roku w budynku działał teatr amatorski oraz kino. W 1950 roku z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Narodowej powstał Państwowy Teatr Ziemi Lubuskiej. W 1964 roku nastąpiła zmiana nazwy na Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego.
Woźny Arseniusz
Pochodzenie: http://eagle.um.zielona-gora.pl