Dawna Poczta Konna

Przy ulicy Jedności 78 istnieje, murowany z cegły i kamienia, budynek dawnej poczty konnej. Stacja powstała w 1577 roku zapewniając łączność z sąsiednimi miastami. Od 1662 roku na trasie pomiędzy Berlinem i Wrocławiem, a od 1693 roku przekształcona w dyliżansową poszerzyła zakres przejazdów o Wiedeń i Hamburg. W roku 1770 postawiono budynek murowany w miejsce drewnianego. Prostokątny obiekt pokryty dachem mansardowym charakteryzuje się umieszczonym w środkowej części elewacji przejazdem bramnym, który prowadzi na podwórze. Mieściły się tam gospoda, powozownia warsztat kołodziejski, stajnia i kuźnia.

W 1833 roku w wyniku przetargu w budynku Poczty Konnej otwarto gościniec, a zajazd pocztowy ze stacją dyliżansów zamknięto ostatecznie w latach 50 – XIX wieku.

Obecnie w obiekcie znajdują się restauracja oraz kancelaria notarialna.
Woźny Arseniusz
Pochodzenie: http://eagle.um.zielona-gora.pl