Lubuskie Wawrzyny 2011 Zaproszenie do konkursu

WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w 18. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki oraz 7. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy.

Wawrzyn Literacki jest przeznaczony dla autorów wywodzących się z województwa lubuskiego lub obecnie zamieszkujących na jego terenie, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach. Wawrzyn Naukowy natomiast ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub obecnego województwa lubuskiego.

Zgłoszenia książek wydanych w 2011r. przyjmuje główny organizator Lubuskich Wawrzynów- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze. Warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie 3 egzemplarzy publikacji, osobiście lub pocztą (z dopiskiem „Lubuskie Wawrzyny”).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2012r.

Partnerem w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze. Partnerem w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim. Więcej szczegółów oraz regulamin odnajdą państwo na stronie www.wimbp.zgora.pl
brak podpisu
Pochodzenie: www.wimbp.zgora.pl