Galeria Twórców Galera

Galeria Twórców Galera to jedno z ciekawszych zjawisk zielonogórskiej sceny artystycznej. Została założona w 1997r. przez grupę studentów Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Skupia się na prezentacji twórczości młodego pokolenia artystów.

Galera nigdy nie stała się oficjalną instytucją czy zarejestrowanym stowarzyszeniem utrzymując przez lata status niezależnej inicjatywy. Nie podporządkowuje się również wyłącznie jednej doktrynie artystycznej czy jednemu sposobowi rozumienia sztuki. Organizowane wystawy to nieustanne poszukiwania.

Pierwsze wystawy odbywały się w korytarzach Instytutu lub w klubie studenckim Dziupla. Początkowo była to inicjatywa studencka mająca na celu szeroko pojętą prezentację twórczości studentów Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej, potem formuła uległa poszerzeniu. Galeria z Galerii Studenckiej stała się Galerią Twórców Galera - formuła stała się bardziej otwarta, choć twórczość studencka i młoda sztuka nadal stanowią główny nurt działalności.

Zmieniały się także miejsca prezentacji- wystawy odbywały się początkowo w korytarzach Instytutu, następnie w klubie studenckim Dziupla, w Cafe Borgia, na poddaszu Domu Kultury KOLEJARZ, w klubie 4 Róże dla Lucienne, siedzibie Radia Zachód. Ostatnim (jak na razie) portem stała się Piekarnia Cichej Kobiety.

Galeria Twórców Galera to nie tyle konkretne miejsce, co sztandar grupujący artystów młodego pokolenia, który można zatknąć wszędzie. Galeria wciąż stara się utrzymać status niezależnej, społecznej inicjatywy. Współpracuje z mnóstwem organizacji i stowarzyszeń, m.in. Kombinatem Kultury, Zielonogórskim Okręgiem ZPAP, LSMDK Debiut czy ZKF Ad Astra.

Poza głównym nurtem działalności Galera często jest organizatorem lub współorganizatorem wystaw Galerii Pro Arte zielonogórskiego ZPAP, w Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz towarzyszącym konwentom zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra.


brak podpisu
Pochodzenie: galera-wystawy.blogspot.com