Galeria PWW Pracownia Wolnego Wyboru

Galeria mieści się w kolebkowo sklepionej piwnicy budynku przy ulicy Wrocławskiej 7. Były to dawne piwnice na wino, przy zielonogórskim Winnym Wzgórzu). Wnętrze, pomimo surowego charakteru, a może właśnie dzięki niemu, stanowi ciekawą przestrzeń do różnorodnych prezentacji- zarówno klasycznych dzieł sztuki, jak i wszelkich przejawów sztuki nowej i najnowszej.

Pracownia Wolnego Wyboru (PWW) została założona w 2000 roku z inicjatywy studentów i pracowników Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej (obecnie Katedra SiKP UZ) w Zielonej Górze. Jest następczynią pierwszej przestrzeni wystawienniczej Instytutu- Galerii Intermedialnej (GI). Funkcjonowała ona w latach 1993-1999, koncentrując się na analizie i prezentacji sztuki nowych mediów, obiektu, instalacji i performance. Koncepcja działania Pracowni Wolnego Wyboru wiąże się ze spontaniczną i żywą reakcją na wyłaniające się artystyczne zjawiska oraz potrzebą weryfikacji i dialogu w obrębie sztuki najnowszej.

Początkowo jej opiekunem artystycznym był Ryszard Woźniak, a zespół realizujący tworzyli Agnieszka Błędowska, Piotr Czech, Norbert Marcjanik, Barbara Panek, Grażyna Wikierska, Helena Kardasz, która w 2001 przejęła opiekę nad Pracownią. Działalność programową tworzyły- prezentacje uznanych postaci świata sztuki współczesnej oraz promocja młodych, niezależnych artystów. Zwrócono również uwagę na funkcjonowanie sztuki w przestrzeni publicznej.

Obecnie rolę opiekuna spełnia Koło Naukowe PWW. Pracownia, kontynuując poprzednie założenia programowe, wzbogaca je o ideę wymiany i kreatywnego współdziałania. Stała się miejscem spotkań i interdyscyplinarnej współpracy studentów Wydziału Artystycznego UZ.
brak podpisu
Pochodzenie: www.kskp.uz.zgora.pl