Galeria Pro Arte

Galeria Pro Arte jest miejscem prezentacji, promocji i sprzedaży dzieł sztuki: malarstwa, grafiki, rzeźby, ceramiki. Galera pod obecnym adresem zainaugurowała swoją działalność w 1998r. wystawą „Obecni- Nieobecni” prezentującą twórczość członków OZ ZPAP.

Będąc szeroko otwartą na współpracę z innymi środowiskami, prezentowała i sprzedawała m.in. prace państwa Bieleckich z Olsztyna, profesora F. Lipki i Svena Hoffmana z Hochschule der Kunst z Berlina, grafiki Józefa Panka ze zbiorów Galerii Artemis z Krakowa, rzeźby pp. K. i J. Nowaków (J.M. Rektora ASP) z Krakowa czy doskonałą sztukę Galerii Opera w Warszawie. W regularnych prezentacjach Galeria Pro Arte pokazuje twórczość młodego i starszego pokolenia. Pierwszych promując, drugich doceniając. W obu przypadkach łącząc sukces ze sprzedażą.

Okręg Zielonogórski ZPAP
Początki lubuskiego środowiska plastycznego sięgają 1945r. Pierwsze wystawy i prezentacje odbyły się już rok później. Z roku 1946r. pochodzi pierwszy plan wspólnych, zielonogórsko-gorzowskich działań artystycznych i pierwsze próby ukonstytuowania się środowiska w instytucjonalnych ramach organizacji.

28 maja 1954r. decyzją Głównego Zarządu ZPAP została utworzona w Zielonej Górze Delegatura ZPAP Okręgu Poznańskiego. W 1959r. Zarząd Główny ZPAP nadał dotychczasowej delegaturze prawa oddziału, a w 1960r. prawa okręgu.

Dziś Okręg Zielonogórski ZPAP zrzesza 101 członków.
brak podpisu
Pochodzenie: www.zpap.zgora.pl