Dawna Szkoła Katolicka

Pierwsza szkoła elementarna (łacińska) powstała, po konsekracji kościoła św. Jadwigi, najprawdopodobniej w XIV w. jako przykościelna szkoła parafialna, prowadzona przez zakon augustiański. Oferowała naukę czytania i pisania oraz naukę podstawowych modlitw.

Od 1537r. patronat nad szkołą przejęli luteranie. Wypracowali oni tak wysoki poziom nauczania, że do szkoły zjeżdżała młodzież z całego Dolnego Śląska, a absolwenci, którzy wybierali się na studia, byli przyjmowani na uniwersytet w Wittenberdze bez egzaminów wstępnych. Od 1628r. szkołę ponownie przejęli katolicy.

Niewielkie przekazy źródłowe nie pozwalają określić pierwotnego kształtu architektonicznego budynku szkoły. Budowlę erygowano w XVII w., na miejscu starszej, zniszczonej pożarem. Jej obecny kształt jest wynikiem remontów i przebudowy przeprowadzonej na przełomie XX i XIX w.

Charakterystyczne, stylowo różne, wejścia do budynku wynikają z faktu istnienia dwóch obiektów, które pokryto jednolitą elewacją oraz połączono dwuspadowym dachem. Podłużna budowla z licznymi prostokątnymi oknami, charakteryzuje się pasem cokołu i powtarzanymi na wszystkich elewacjach ozdobnymi gzymsami. Obecnie budynek jest siedzibą domu parafialnego przy konkatedrze św. Jadwigi.
brak podpisu
Pochodzenie: www.zielona-gora.pl