Koperta życia

Od początku tego roku, w ratuszu lub gabinetach lekarzy rodzinnych w Poliklinice i Aldemedzie Centrum Medycznym są dostępne koperty życia. Wnioski także można pobrać w Urzędzie Miasta, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Treści umieszczone w kopercie, mogą przyczynić się do uratowania życia. 

Akcja skierowana jest do osób starszych, samotnych i mających problemy zdrowotne. Do specjalnych kopert, należy schować informację o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, danych osobowych oraz kontakt do najbliższej osoby. Paczka, powinna być w mieszkaniu łatwo dostępna. Naklejka, która znajduje się również w zestawie, powinna zostać umieszczona np. na drzwiach wejściowych do mieszkania – jest to informacja dla ratownika medycznego, że mieszkaniec posiada pakiet z informacjami o stanie zdrowia. 

Zestaw zawiera woreczek strunowy, kartę informacyjną, ulotkę oraz naklejkę. 


Źródło: naszemiast.pl