Otwarcie wystawy "Ikona - oblicze wiary"

Kolekcja sztuki ikonowej znajdująca się w zielonogórskim muzeum obejmuje blisko 250 obiektów powstałych od końca XVIII wieku do początków XX stulecia. Są to dzieła malowane na podobraziu drewnianym, płótnie oraz wykonane innymi technikami, w tym odlewu, jak krzyże raspatijne i plakiety wotywne. Szczególne miejsce zajmują przedstawienia Chrystusa z najpopularniejszymi wizerunkami Pantokratora czyli Wszechwładcy. Natomiast najliczniejszy zespół tworzą egzemplifikacje obdarzonej wielkim kultem i szacunkiem na Rusi Matki Boskiej. Ulubioną i często występującą na ikonach postacią Kościoła wschodniego jest święty Mikołaj zwany cudotwórcą, określany mianem ruskiego boga. Odrębną i ważną grupą dzieł są również ikony świąteczne, ukazujące najważniejsze wydarzenia kalendarza prawosławnego.

Zbiór jest efektem wieloletniej współpracy naszej placówki ze służbami celnymi. Rozpoczęła się ona od 1973 roku i trwała ponad 25 lat.

Wystawa, której kuratorem jest dr Longin Dzieżyc, prezentowana będzie do końca kwietnia br.